040-6614600

Hållbarhet


Konsumtion har konsekvenser – vi tar dem på allvar

Alkoholhaltiga drycker kan bidra till sjukdomar och social problematik. I olika delar av världen förekommer brott mot mänskliga rättigheter vid t ex vinproduktion. Miljö och hälsa kan påverkas negativt när vinproducenter använder bekämpningsmedel. Vi är väl medvetna om att vi spelar en viktig roll och att vi kan påverka vår omvärld positivt genom att agera ansvarsfullt.

Hållbarhets-, och etiska regelverk påverkar vårt val av producenter

Vi är väl insatta i, och respekterar Systembolagets förhållningssätt och regelverk vid introduktion av produkter i deras sortiment. Vi prioriterar även ansvarsfullt agerande och urval gentemot våra övriga målgrupper (HORECA) då vi anser det är viktigt ur flera aspekter, dels med hänsyn till mänskliga rättigheter men även ur miljö-, och hållbarhetsperspektiv. Vi väljer omsorgsfullt våra producenter och strävar kontinuerligt efter att minska vårt avtryck i miljön genom t ex effektivare transporter och smartare förpackningsval.

 

Hälften av våra producenter är miljöcertifierade

Ekologiskt, biodynamiskt odlat och andra globala hållbara certifieringar har sedan en tid tillbaka varit vägledande för våra beslut när vi tar in nya produkter. Idag har över 65 % av vårt vinutbud någon slags hållbarhetscertifiering och detta urval växer stadigt. Förutom att vi alltid förhör oss om hur våra producenter arbetar med hållbarhet – ber vi dem även redogöra för vilka arbetsvillkor som råder. Vi tycker dock att det är viktigt att framhålla att tillverkning med hänsyn till miljö och hållbarhet, sedan länge varit en självklarhet hos många av våra producenter, då deras verksamheter vanligtvis bedrivs i generationer vilket krävt miljöhänsyn oavsett certifiering eller ej.

 

Vi är för konsumtion men angelägna om folkhälsan

Vi stödjer och följer branschorganisationen SVL’s värderingar, riktlinjer och ramverk för ett interagerande med folkhälsosverige och nöjesindustrin, missbruk, riskbruk och ungdomsdrickande. Vi följer även SVL’s riktlinjer för marknadsföring av alkohol och verkar aktivt för en ansvarsfull konsumtion av alkohol.